MADDE 1- TARAFLAR


İşbu mobil uygulama kullanıcı sözleşmesinin tarafları "Öğrenci Koçum" ile öğrenci ve öğrenci koçudur. (Sözleşmede "Kullanıcı" olarak anılacaktır.)

MADDE 2- TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

2.1.Uygulama: “Öğrenci Koçum” isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu sosyal medya uygulamasını ifade etmektedir.

2.2.Kullanıcı/Üye:Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.3Sisteme Erişim Araçları:Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.4.İletişim Kanalları:Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

2.5.Uygulama Bilgilerim Ekranı/Portal:Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web sayfasını ifade etmektedir.

2.6.Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler:Kullanıcının adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifadeetmektedir.

MADDE3-KONU VE KAPSAM

3.1.İşbu sözleşmenin konusu; Öğrenci Koçum uygulamasında mevcut olan tüm ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2.İşbu uygulamanın amacı, öğrencilerin bilgi alışverişini kolaylaştırmak maksadıyla, öğrenci koçu ile öğrencilerin bilgi alışverişi yapabilecekleri bir platformdur.

MADDE4-ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

4.1.Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, uygulama bilgilerim ekranında var olan formu doldurarak uygulamaya üye olabilecektir.

4.2.Uygulamaya üye olmak isteyen öğrenciler, ... yaş sınırının altında olmak, öğrenci koçluğu yapacak kullanıcıların ise koçluk yapacakları branşa dair lisans diplomalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4.3.Kullanıcılar 4.2. maddesi kapsamında uygulamaya verdikleri bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt edecek olup aksi durumda Öğrenci Koçum''un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.4.Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veyahizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir. İşbu bağlamda kullanıcı Öğrenci Koçum uygulamasına herhangi bir belge, fotoğraf ve video yüklerken işbu sözleşme hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt edecektir.

4.5.Kullanıcının uygulamaya yüklediği her türlü belge, fotoğraf ve videodan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olup işbu hususta Öğrenci Koçum uygulaması kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcıların ve üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.6. Öğrenci Koçum uygulaması, işbu sözleşme hükümlerine ve uygulamanın işleyişine, genel kurallarına,genel ahlak kurallarına aykırı davranan kullanıcıları tespit ettiği halde, kullanıcının üyeliğini herhangi bir ihbar yapmaksızın son verebilir. İşbu hususla ilgili Öğrenci Koçum uygulamasının her türlü dava hakkı saklıdır.

4.7. İşbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer.

4.8.Kullanıcı ve Öğrenci Koçum Uygulaması bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmayacaktır.

4.9.Uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Öğrenci Koçum, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.10.Öğrenci Koçum tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Öğrenci Koçum sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır

5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri ve tüm unsurları Öğrenci Koçum'a aittir ve/veya Öğrenci Koçum tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Öğrenci Koçum'a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez.

6.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESI

6.1.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.2.Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Öğrenci Koçum Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, Öğrenci Koçum'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

6.3. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir İşbu Sözleşme, 6 (altı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

.

Akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anahtar çözümler belirlenir.

[email protected]
0216 370 00 74